home

Changed 2013-04-30 18:12:41


Velkommen til Lapis Wiki

Dette er eit døme på korleis ein Wiki med minimalistisk og spissa fokus på lett redigering kan oppføra seg.

 

Eit klikk for å gå i redigeringsmodus (utan sideskifte) samt inn-liming av bilete direkte frå clipboard. Døme: Trykk alt-printscreen for å ta screenshot av eit vindu, og så trykk Ctrl-V for å lime inn i wiki-sida.

Funksjonane i Lapis Wiki er:

  • CKeditor inline editor
  • Vis revisjonar
  • Lagring av side utan å forlate side
  • Innliming av bilete
  • Innliming av HTML/Word/m.m.
  • Søking med redirect direkte til artikkel om berre 1 treff.
  • Latterlig rask
  • Laga i nisje-språket Moonscript som kompilerer til nisje-språket Lua og køyrer på toppen av Nginx

Målsetning til Lapis Wiki er:

  • Senka terskelen for bidrag til å delta enten i endring eller ny-opretting av dokument

Kommande funksjonar:

  • Ein eller fleire merkelappar for kvart dokument for å kategorisera og lett finna liknande dokument